מכירה מרוכזת

תלמוד תורה חב"ד חריש, כיתה ד'

טופס הזמנה מרוכז

לפניכם רשימה של כל הספרים הנצרכים לשנה"ל הבאה בשיתוף ומטעם בית הספר.

– ניתן לבחור אילו ספרים להוסיף לעגלה ובאיזו כמות –

שימו לב! נא וודאו שאתם מוסיפים לעגלה רק את הספרים אותם אתם צריכים (אין לכם כבר בבית / רמת לימוד המשויכת להקבצה הלימודית הספציפית של ילדכם וכדומה).

תזכורת, ביטול הזמנה כרוך ב-5% דמי טיפול. 

*זמני המשלוחים במהלך השבועות של לפני ותחילת שנת הלימודים עשויים להיות ארוכים מהרגיל.

סידור תהילת ה' בינוני
סידור תהילת השם עם תהילים על פי נוסח האר"י ז"ל, הוצאה חדשה עם תוספת הלכות ומנהגים פורמט: בינוני ישנו במגוון צבעים
-
+
34
חומש במדבר התנ"ך המפואר
חומש במדבר החומש המפואר מאירת עיניים, עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס
-
+
33
לכתך אחרי במדבר א - ב
לכתך אחריי במדבר חלקים א' וב', חוברת ללימוד חומש במדבר
-
+
72
יהושע שופטים
ספר יהושע שופטים עם פירוש רש"י מצודת דוד ומצודת ציון
-
+
22
פרק אלו מציאות
גמרא לתלמידים פרק אלו מציאות, פרק שני במסכת בבא מציעא מנוקד
-
+
22
מפתחות לבית המדרש אלו מציאות
מפתחות לבית המדרש שתי חוברות על פרק אלו מציאות
-
+
110
מסכת ראש השנה
משנה מסכת ראש השנה לתלמידים עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא
-
+
18
משנה מסכת תענית
משנה מסכת תענית עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא
-
+
18
הלכות והליכות ב
הלכות והליכות לחיים יהודיים
-
+
60
בין השורות ד
בין השורות ספר עברית לכיתה ד'
-
+
58
סודות הלשון ד
סודות הלשון לכיתה ד'
-
+
39
The easy way 1 איזי וויי
ספר אנגלית ז'ה איזי וויי חלק 1
-
+
56
מסלולים פלוס 10
מסלולים פלוס לכיתה ד' חלק 10
-
+
44
מסלולים פלוס 11
מסלולים פלוס לכיתה ד' חלק 11
-
+
44
מסלולים פלוס 12
מסלולים פלוס לכיתה ד' חלק 12
-
+
44
אביזרים חשבון ד
מסלולים פלוס אביזרי חשבון מקלות שברים לכיתה ד'
-
+
40
חוברת גיאומטריה ד
מסלולים פלוס חוברת גיאומטריה לכיתה ד'
-
+
43
אביזרים גיאומטריה ד
מסלולים פלוס חוברת אביזרי גיאומטריה לכיתה ד'
-
+
26
יומן אישי לתלמיד
יומן אישי לתלמיד תשפ"ד
-
+
18
כלי נגישות