מכירה מרוכזת

תלמוד תורה חב"ד חדרה, כיתה ח' בנים

טופס הזמנה מרוכז

לפניכם רשימה של כל הספרים הנצרכים לשנה"ל הבאה בשיתוף ומטעם בית הספר.

– ניתן לבחור אילו ספרים להוסיף לעגלה ובאיזו כמות –

שימו לב! נא וודאו שאתם מוסיפים לעגלה רק את הספרים אותם אתם צריכים (אין לכם כבר בבית / רמת לימוד המשויכת להקבצה הלימודית הספציפית של ילדכם וכדומה).

תזכורת, ביטול הזמנה כרוך ב-5% דמי טיפול. 

*זמני המשלוחים במהלך השבועות של לפני ותחילת שנת הלימודים עשויים להיות ארוכים מהרגיל.

סידור תהילת ה' בינוני
סידור תהילת השם עם תהילים על פי נוסח האר"י ז"ל, הוצאה חדשה עם תוספת הלכות ומנהגים פורמט: בינוני ישנו במגוון צבעים
-
+
34
ממלא מקום
שמות מקראות גדולות
חומש שמות מקראות גדולות לתלמידים
-
+
39
מסכת בבא בתרא
גמרא מסכת בבא בתרא עם פירוש מהרש"א
-
+
66
גמרא מסכת תענית
גמרא מסכת תענית לתלמידים כחול
-
+
59
מלכים א - ב
ספר מלכים א - ב מתוך הנ"ך עם פירוש רש"י, מצודת דוד ומצודת ציון
-
+
22
שמירת השבת
ספר שמירת השבת מתוך סדרת הספרים שמירת ההלכה
-
+
52
לקוטי שיחות מתורגם א'
-
+
48
לקוטי שיחות מתורגם ב
-
+
48
ממלא מקום
דורות עולם אחרונים - ספר
ספר דורות עולם, קורות גדולי ישראל והווי התקופה * אחרונים
-
+
52
ממלא מקום
להבין את הטקסט ח
ספר להבין את הטקסט לכיתה ח'
-
+
81
כלי נגישות