מכירה מרוכזת

תלמוד תורה אור שלום, כיתה ד' בנים

טופס הזמנה מרוכז

לפניכם רשימה של כל הספרים הנצרכים לשנה"ל הבאה בשיתוף ומטעם בית הספר.

– ניתן לבחור אילו ספרים להוסיף לעגלה ובאיזו כמות –

שימו לב! נא וודאו שאתם מוסיפים לעגלה רק את הספרים אותם אתם צריכים (אין לכם כבר בבית / רמת לימוד המשויכת להקבצה הלימודית הספציפית של ילדכם וכדומה).

תזכורת, ביטול הזמנה כרוך ב-5% דמי טיפול. 

*זמני המשלוחים במהלך השבועות של לפני ותחילת שנת הלימודים עשויים להיות ארוכים מהרגיל.

סידור לתלמיד אור ודרך
סידור אור ודרך לתלמיד לבנים ולבנות לכל הכיתות
-
+
28
פרק אלו מציאות
גמרא לתלמידים פרק אלו מציאות, פרק שני במסכת בבא מציעא מנוקד
-
+
22
מסכת ראש השנה
משנה מסכת ראש השנה לתלמידים עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא
-
+
18
משנה מסכת סוכה
משניות מסכת סכה לתלמידים עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא
-
+
18
מסכת מגילה
משניות מסכת מגילה לתלמידים עם פירוש רבינו עובדי מברטנורא
-
+
18
חומש במדבר התנ"ך המפואר
חומש במדבר החומש המפואר מאירת עיניים, עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס
-
+
33
שמואל א - ב
ספר שמואל א - ב מתוך הנ"ך, עם פירושי רש"י, מצודת דוד, ומצודת ציון
-
+
20
יהושע שופטים
ספר יהושע שופטים מספרי הנ"ך, עם פירושי רש"י, מצודת דוד, ומצודת ציון
-
+
20
אורות ההלכה
קיצור שולחן ערוך אורות ההלכה . אורח חיים
-
+
79
בין השורות ד
בין השורות ספר עברית לכיתה ד'
-
+
58
הדקדוק בלשון שלי 4
ספר לשון הדיקדוק בלשון שלי חלק 4
-
+
38
כותבים בהנאה 2
ספר כותבים בהנאה 2
-
+
33
טבע הבריאה ד + חוברת עבודה
טבע הבריאה חלק ד' + חוברת עבודה
-
+
71
דרך ארץ ד
ספר דרך ארץ לכיתה ד'
-
+
61
יש פתרון ד חשבון וגיאומטריה
"יש פתרון" לכיתה ד' כולל שני חלקים חשבון וחלק אחד גאומטריה
-
+
88
כלי נגישות