מכירה מרוכזת

תיכון בית רבקה נתניה, כיתה י’

טופס הזמנה מרוכז

לפניכם רשימה של כל הספרים הנצרכים לשנה”ל הבאה בשיתוף ומטעם בית הספר.

– ניתן לבחור אילו ספרים להוסיף לעגלה ובאיזו כמות –

שימו לב! נא וודאו שאתם מוסיפים לעגלה רק את הספרים אותם אתם צריכים (אין לכם כבר בבית / רמת לימוד המשויכת להקבצה הלימודית הספציפית של ילדכם וכדומה).

תזכורת, ביטול הזמנה כרוך ב-5% דמי טיפול. 

*זמני המשלוחים במהלך השבועות של לפני ותחילת שנת הלימודים עשויים להיות ארוכים מהרגיל.

חת"ת
חתת / חת"ת - חומש - חמשה חומשי תורה, תהילים, ותניא, בכרך אחד אליהם מצורף סידור תהילת ה' והיום יום
-
+
66
בראשית מקראות גדולות
חומש בראשית מקראות גדולות לתלמידים
-
+
39
ממלא מקום
דברים מקראות גדולות
חומש בראשית מקראות גדולות עם הרבה מפרשים
-
+
39
ירמיהו
ספר ירמיהו מהנ"ך עם פירוש רש"י מצודת דוד ומצודת ציון
-
+
22
יחזקאל
ספר יחזקאל מספרי הנ"ך, עם פירושי רש"י, מצודת דוד, ומצודת ציון
-
+
20
שיעורים בספר התניא א
חלק א של הביאור על התניא "שיעורים בספר התניא" הספר נערך מתוך שיעורים שנמסרו ברדיו באמריקה על ידי הרה"ח ר' יוסף וויינבערג ע"ה, ומובאים בו הערות וביאורים מהרבי
-
+
46
קיצור שולחן ערוך
קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן "הרב", ובתוספת מנהגי חב"ד מנוקד
-
+
68
עלי כותרת ולקט מספרות מתורגמת
ספר עלי כותרת למקצוע ספרות כיתות תיכון חוברו לספר אחד מה שהיה מחולק לפני כן לשתיים, חוברת עלי כותרת, וחוברת לקט מספרות מתורגמת
-
+
48
פרקים בתולדות ישראל א
פרקים בתולדות ישראל מהדורה חדשה חלק א - החל מתנועת החסידות עד מלחמת העולם הראשונה
-
+
66
ממלא מקום
פרקים בתולדות ישראל ב
פרקים בתולדות ישראל חלק ב' הוצאה חדשה. החל משלטון הצארים ברוסיה עד מלחמת יום הכיפורים
-
+
66
תחביר ניתוח וניסוח
תחביר - ניתוח וניסוח העמקה 30% בספר הובאו כללי התחביר, מנוסחים בדייקנות ובתמציתיות, ותרגילים רבים ומגוונים לפי דרכי התשאול בבחינות הבגרות. בַּספר פירוט של הקשרים הלוגיים והתפקוד של כל חלק. 168 עמודים
-
+
55
מחשבון מדעי casio - FX-991ES plus
-
+
116
Wings ווינגס ספר
ספר אנגלית לתיכון ווינגס
-
+
75
ממלא מקום
Wings ווינגס חוברת עבודה
חוברת עבודה של הספר ווינגס
-
+
45
ממלא מקום
High jump היי ג'אמפ
ספר אנגלית לתיכון היי ג'אמפ
-
+
55
Leap forward ליפ פווארד
ספר אנגלית לתיכון ליפ פווארד
-
+
55
ממלא מקום
סקור ספר score
ספר אנגלית לתיכון סקור
-
+
75
ממלא מקום
סקור חוברת עבודה score
חוברת עבודה אנגלית לתיכון סקור
-
+
45
Skyline ספר סקאי ליין
ספר אנגלית לתיכון סקאי ליין
-
+
75
Skyline חוברת עבודה סקאי ליין
חוברת עבודה לתיכון סקאי ליין
-
+
45
Momentum מומנטום
ספר אנגלית לתיכון מומנטום
-
+
50
כלי נגישות