מכירה מרוכזת

תיכון בית רבקה נתניה, כיתה י”ב

טופס הזמנה מרוכז

לפניכם רשימה של כל הספרים הנצרכים לשנה”ל הבאה בשיתוף ומטעם בית הספר.

– ניתן לבחור אילו ספרים להוסיף לעגלה ובאיזו כמות –

שימו לב! נא וודאו שאתם מוסיפים לעגלה רק את הספרים אותם אתם צריכים (אין לכם כבר בבית / רמת לימוד המשויכת להקבצה הלימודית הספציפית של ילדכם וכדומה).

תזכורת, ביטול הזמנה כרוך ב-5% דמי טיפול. 

*זמני המשלוחים במהלך השבועות של לפני ותחילת שנת הלימודים עשויים להיות ארוכים מהרגיל.

חת"ת
חתת / חת"ת - חומש - חמשה חומשי תורה, תהילים, ותניא, בכרך אחד אליהם מצורף סידור תהילת ה' והיום יום
-
+
66
ממלא מקום
שמות מקראות גדולות
חומש שמות מקראות גדולות לתלמידים
-
+
39
ישעיהו
ספר ישעיהו מספרי הנ"ך, עם פירוש רש"י מצודת דוד ומצודת ציון
-
+
22
תהילים
ספר נ"ך תהילים עם פירוש רש"י, מצודת דוד ומצודת ציון
-
+
22
יחזקאל
ספר יחזקאל מספרי הנ"ך, עם פירושי רש"י, מצודת דוד, ומצודת ציון
-
+
20
שיעורים בספר התניא א
חלק א של הביאור על התניא "שיעורים בספר התניא" הספר נערך מתוך שיעורים שנמסרו ברדיו באמריקה על ידי הרה"ח ר' יוסף וויינבערג ע"ה, ומובאים בו הערות וביאורים מהרבי
-
+
46
קיצור שולחן ערוך
קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן "הרב", ובתוספת מנהגי חב"ד מנוקד
-
+
68
מערכת הצורות פועל ושם
ספר לשון מערכת הצורות פועל ושם
-
+
97
מחשבון מדעי casio - FX-991ES plus
-
+
116
יואל גבע שאלון 803 סגול
מתמטיקה יואל גבע 803 סגול
-
+
96
יואל גבע 805 ורוד
מתמטיקה יואל גבע 805 ורוד
-
+
124
ממלא מקום
יואל גבע 807 אדום א
מתמטיקה יואל גבע 807 אדום חלק א'
-
+
111
ממלא מקום
יואל גבע 807 אדום ב
מתמטיקה יואל גבע 807 אדום חלק ב'
-
+
144
כאזרח רענן
כאזרח רענן - ספר אזרחות חדש לפי תכנית בחינות הבגרות החדשה
-
+
79
Momentum מומנטום
ספר אנגלית לתיכון מומנטום
-
+
50
Launchpad לאונצ'פּד
ספר אנגלית לתיכון לאונצפד
-
+
55
Next c נקסט סי
ספר נקסט סי next c ללימוד אנגלית לתיכון
-
+
42
כלי נגישות