מכירה מרוכזת

בית חנה חב"ד חדרה, כיתה י'

טופס הזמנה מרוכז

לפניכם רשימה של כל הספרים הנצרכים לשנה"ל הבאה בשיתוף ומטעם בית הספר.

– ניתן לבחור אילו ספרים להוסיף לעגלה ובאיזו כמות –

שימו לב! נא וודאו שאתם מוסיפים לעגלה רק את הספרים אותם אתם צריכים (אין לכם כבר בבית / רמת לימוד המשויכת להקבצה הלימודית הספציפית של ילדכם וכדומה).

תזכורת, ביטול הזמנה כרוך ב-5% דמי טיפול. 

*זמני המשלוחים במהלך השבועות של לפני ותחילת שנת הלימודים עשויים להיות ארוכים מהרגיל.

חת"ת
חתת / חת"ת - חומש - חמשה חומשי תורה, תהילים, ותניא, בכרך אחד אליהם מצורף סידור תהילת ה' והיום יום
-
+
66
יומן דו יומי לתלמיד
יומן דו יומי לתלמיד/ה
-
+
18
רש"י כפשוטו ויקרא
חומש ויקרא עם פירוש רשי כפשוטו
-
+
57
ירמיהו
ספר ירמיהו מהנ"ך עם פירוש רש"י מצודת דוד ומצודת ציון
-
+
22
שמואל א - ב
ספר שמואל א - ב מתוך הנ"ך, עם פירושי רש"י, מצודת דוד, ומצודת ציון
-
+
20
שיעורים בספר התניא א
חלק א של הביאור על התניא "שיעורים בספר התניא" הספר נערך מתוך שיעורים שנמסרו ברדיו באמריקה על ידי הרה"ח ר' יוסף וויינבערג ע"ה, ומובאים בו הערות וביאורים מהרבי
-
+
46
קיצור שולחן ערוך
קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן "הרב", ובתוספת מנהגי חב"ד מנוקד
-
+
68
חוברת עזר ללימוד ההלכה
חוברת עזר ללימוד הלכה עבור תלמידות תיכון
-
+
72
לקוטי שיחות מתורגם א'
-
+
48
אל תוך עצמך
יומן מסע לתלמידה בנושא מודעות אישית
-
+
35
יומן השליחות שלי
יומן מסע מלווה לתכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית לתעודת הבגרות
-
+
20
עלי כותרת ולקט מספרות מתורגמת
ספר עלי כותרת למקצוע ספרות כיתות תיכון חוברו לספר אחד מה שהיה מחולק לפני כן לשתיים, חוברת עלי כותרת, וחוברת לקט מספרות מתורגמת
-
+
48
פרקים בתולדות ישראל א
פרקים בתולדות ישראל מהדורה חדשה חלק א - החל מתנועת החסידות עד מלחמת העולם הראשונה
-
+
66
תחביר ניתוח וניסוח
תחביר - ניתוח וניסוח העמקה 30% בספר הובאו כללי התחביר, מנוסחים בדייקנות ובתמציתיות, ותרגילים רבים ומגוונים לפי דרכי התשאול בבחינות הבגרות. בַּספר פירוט של הקשרים הלוגיים והתפקוד של כל חלק. 168 עמודים
-
+
55
ממלא מקום
יואל גבע 801 סגול
ספר מתמטיקה יואל גבע 801 סגול (בורדו)
-
+
89
מחשבון מדעי casio - FX-991ES plus
-
+
116
כאזרח רענן
כאזרח רענן - ספר אזרחות חדש לפי תכנית בחינות הבגרות החדשה
-
+
79
תפילה כמפגש
ספר תפילה כמפגש גירסה למוסדות חב"ד
-
+
35
Wings ווינגס ספר
ספר אנגלית לתיכון ווינגס
-
+
75
ממלא מקום
Wings ווינגס חוברת עבודה
חוברת עבודה של הספר ווינגס
-
+
45
Skyline ספר סקאי ליין
ספר אנגלית לתיכון סקאי ליין
-
+
75
Skyline חוברת עבודה סקאי ליין
חוברת עבודה לתיכון סקאי ליין
-
+
45
Momentum מומנטום
ספר אנגלית לתיכון מומנטום
-
+
50
כלי נגישות