מכירה מרוכזת

בית חנה חב”ד חדרה, כיתה י”ב

טופס הזמנה מרוכז

לפניכם רשימה של כל הספרים הנצרכים לשנה”ל הבאה בשיתוף ומטעם בית הספר.

– ניתן לבחור אילו ספרים להוסיף לעגלה ובאיזו כמות –

שימו לב! נא וודאו שאתם מוסיפים לעגלה רק את הספרים אותם אתם צריכים (אין לכם כבר בבית / רמת לימוד המשויכת להקבצה הלימודית הספציפית של ילדכם וכדומה).

תזכורת, ביטול הזמנה כרוך ב-5% דמי טיפול. 

*זמני המשלוחים במהלך השבועות של לפני ותחילת שנת הלימודים עשויים להיות ארוכים מהרגיל.

חת"ת
חתת / חת"ת - חומש - חמשה חומשי תורה, תהילים, ותניא, בכרך אחד אליהם מצורף סידור תהילת ה' והיום יום
-
+
66
יומן דו יומי לתלמיד
יומן דו יומי לתלמיד/ה
-
+
18
רש"י כפשוטו בראשית
חומש בראשית עם פירוש "רש"י כפשוטו"
-
+
57
רש"י כפשוטו דברים
חומש דברים עם פירוש "רש"י כפשוטו"
-
+
57
מלכים א - ב
ספר מלכים א - ב מתוך הנ"ך עם פירוש רש"י, מצודת דוד ומצודת ציון
-
+
22
ישעיהו
ספר ישעיהו מספרי הנ"ך, עם פירוש רש"י מצודת דוד ומצודת ציון
-
+
22
תרי עשר
ספר תרי עשר עם פירוש רש"י מצודת דוד ומצודת ציון כולל בתוכו שנים עשר ספרים בהם גם ספר יונה הושע. עמוס. יואל. עובדיה. יונה. מיכה. נחום. חבקוק. צפניה. חגי. זכריה. מלאכי
-
+
22
תהילים
ספר נ"ך תהילים עם פירוש רש"י, מצודת דוד ומצודת ציון
-
+
22
שיעורים בספר התניא א
חלק א של הביאור על התניא "שיעורים בספר התניא" הספר נערך מתוך שיעורים שנמסרו ברדיו באמריקה על ידי הרה"ח ר' יוסף וויינבערג ע"ה, ומובאים בו הערות וביאורים מהרבי
-
+
46
קיצור שולחן ערוך
קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן "הרב", ובתוספת מנהגי חב"ד מנוקד
-
+
68
שמירת השבת
ספר שמירת השבת מתוך סדרת הספרים שמירת ההלכה
-
+
52
חוברת עזר ללימוד ההלכה
חוברת עזר ללימוד הלכה עבור תלמידות תיכון
-
+
72
לקוטי שיחות מתורגם א'
-
+
48
יומן השליחות שלי
יומן מסע מלווה לתכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית לתעודת הבגרות
-
+
20
מערכת הצורות פועל ושם
ספר לשון מערכת הצורות פועל ושם
-
+
97
יואל גבע שאלון 803 סגול
מתמטיקה יואל גבע 803 סגול
-
+
96
יואל גבע 805 ורוד
מתמטיקה יואל גבע 805 ורוד
-
+
124
מחשבון מדעי casio - FX-991ES plus
-
+
116
כאזרח רענן
כאזרח רענן - ספר אזרחות חדש לפי תכנית בחינות הבגרות החדשה
-
+
79
Log לוג
ספר אנגלית לתיכון לוג
-
+
65
Launchpad לאונצ'פּד
ספר אנגלית לתיכון לאונצפד
-
+
55
revised gateway to module E רויסייד גטאוויי טו מודול אי
ספר אנגלית לתיכון ריווייסד גטוויי טו מודול אי
-
+
75
Genius גניוס
ספר אנגלית לתיכון גניוס
-
+
47
כלי נגישות