מכירה מרוכזת

בית חנה חב"ד חדרה, כיתה ט'

טופס הזמנה מרוכז

לפניכם רשימה של כל הספרים הנצרכים לשנה"ל הבאה בשיתוף ומטעם בית הספר.

– ניתן לבחור אילו ספרים להוסיף לעגלה ובאיזו כמות –

שימו לב! נא וודאו שאתם מוסיפים לעגלה רק את הספרים אותם אתם צריכים (אין לכם כבר בבית / רמת לימוד המשויכת להקבצה הלימודית הספציפית של ילדכם וכדומה).

תזכורת, ביטול הזמנה כרוך ב-5% דמי טיפול. 

*זמני המשלוחים במהלך השבועות של לפני ותחילת שנת הלימודים עשויים להיות ארוכים מהרגיל.

חת"ת
חתת / חת"ת - חומש - חמשה חומשי תורה, תהילים, ותניא, בכרך אחד אליהם מצורף סידור תהילת ה' והיום יום
-
+
66
יומן דו יומי לתלמיד
יומן דו יומי לתלמיד/ה
-
+
18
רש"י כפשוטו בראשית
חומש בראשית עם פירוש "רש"י כפשוטו"
-
+
57
יחזקאל
ספר יחזקאל מספרי הנ"ך, עם פירושי רש"י, מצודת דוד, ומצודת ציון
-
+
20
יהושע שופטים
ספר יהושע שופטים עם פירוש רש"י מצודת דוד ומצודת ציון
-
+
22
שיעורים בספר התניא א
חלק א של הביאור על התניא "שיעורים בספר התניא" הספר נערך מתוך שיעורים שנמסרו ברדיו באמריקה על ידי הרה"ח ר' יוסף וויינבערג ע"ה, ומובאים בו הערות וביאורים מהרבי
-
+
46
קיצור שולחן ערוך
קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן "הרב", ובתוספת מנהגי חב"ד מנוקד
-
+
68
חוברת עזר ללימוד ההלכה
חוברת עזר ללימוד הלכה עבור תלמידות תיכון
-
+
72
לקוטי שיחות מתורגם א'
-
+
48
אל תוך עצמך
יומן מסע לתלמידה בנושא מודעות אישית
-
+
35
פרקים בתולדות ישראל א
פרקים בתולדות ישראל מהדורה חדשה חלק א - החל מתנועת החסידות עד מלחמת העולם הראשונה
-
+
66
מערכת הצורות פועל ושם
ספר לשון מערכת הצורות פועל ושם
-
+
97
הטקסט ניתוח וניסוח
ספר לשון הטקסט ניתוח וניסוח חלק א'
-
+
55
מחשבון מדעי casio - FX-991ES plus
-
+
116
Wings ווינגס ספר
ספר אנגלית לתיכון ווינגס
-
+
75
ממלא מקום
Wings ווינגס חוברת עבודה
חוברת עבודה של הספר ווינגס
-
+
45
Prime your power ספר פריימ יור פאואר
ספר אנגלית לתיכון פריימ יור פאואר
-
+
75
Prime your power חוברת עבודה פריימ יור פאואר
חוברת עבודה אנגלית לתיכון פריימ יור פאואר
-
+
45
Leap forward ליפ פווארד
ספר אנגלית לתיכון ליפ פווארד
-
+
55
כלי נגישות