מילה חדשה בתורה

כשהתקשר אלי השכן מהרחוב ממול בשביל שאבדוק לו את המזוזה של המטבח, חשבתי שזו עוד בדיקה שגרתית, כפי שנוהגים לערוך מפעם לפעם. אך כשבדקתי את המזוזה, מתברר שהסופר החסיר אות מהמילה "והשתחויתם" ויצר מילה חדשה בפסוקי התורה "והשתחוים".
כשהתקשרתי לשכן לספר לו הוא היה המום "הרי המזוזה כבר עברה אצלי כמה וכמה בדיקות".
מכיוון שבמזוזות (ובתפילין) צריך לכתוב הכל כסדרו, המזוזה נפסלה מיד ונגנזה. והיהודי היקר זכה לראשונה למזוזה מהודרת וכשרה במטבח.

יהודים יקרים! חשוב ביותר לבדוק מפעם לפעם התפילין והמזוזות אצל ירא-שמים מוסמך.
באם לא בדקתם זמן רב (וגם אם זהו מוצר חדש) גשו בהקדם לבודק מוכר ונאמן בסביבתכם.

למאמרים נוספים
כלי נגישות